Medlemsavgift

2011-09-19  15:09 | Olle Rydqvist

Då var det dags för årets höjdpunkt: att betala årets medlemsavgift. Denna uppgår för matchmedlem till 2600kr och för träningsmedlem 600kr.
Hela summa ska senast vara betald sista sep.
Vill man dela upp betalningen går det även bra att betala hälften sista sep och andra hälften sista okt. Men är verkligen tacksam om alla kan betala in på angivna datum så sparar vi massor av arbete.
Intyg till arbetsgivare ges ut som ett kvitto efter erlagd betalning.
Pg: 933352-7 Enskede SK

blog comments powered by Disqus